Wat houdt voetreflex in?


Voetreflexologie benader ik met een holistische visie. Dit wil zeggen dat lichaam en geest als een geheel worden gezien, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook het menselijk lichaam vormt een eenheid, wat betekent dat elk onderdeel in contact staat met de rest van het lichaam. Uw voeten weerspiegelen het gehele lichaam. Door het behandelen van de voeten ontspannen organen en lichaamsdelen waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. Er ontstaat een natuurlijk evenwicht tussen lichaam en geest.

‘Voetreflex werkt ontspannend voor lichaam en geest en is geschikt voor alle leeftijden.’

 

Voetreflexbehandeling
Tijdens een behandeling van de reflexzones op de voeten is er aandacht voor de gehele mens. We gaan samen op zoek naar de bron van de klacht en behandelen zo niet enkel de symptomen en gevolgen. Het gaat om bewustwording van het eigen lichaam: zorg en aandacht voor uw wezen. Reflexzonetherapie ondersteunt het herstel bij ziekte en is daarom heel geschikt als aanvulling op een reguliere behandeling. Voetreflex kan toegepast worden bij zowel emotionele, acute als chronische klachten en werkt daarnaast preventief.

Wanneer niet of gedeeltelijk voetreflex toepassen?
Bij sommige aandoeningen is het niet of gedeeltelijk mogelijk om voetreflex toe te passen. Dit geldt voornamelijk bij hoge koorts, een besmettelijke ziekte, trombose, hartklachten en kanker. Ook kunstmatige (lichaamsvreemde) voorwerpen in het lichaam zoals een pen in het been, pacemaker, implantaten, protheses, spiraaltje of sterilisatie kunnen een reactie uitlokken. Meld dit vooraf zodat er bij de behandeling rekening mee gehouden wordt.

Fotografie: Marie-José Settels